C.O.B.B. staat voor Crippled Old Biker Brothers en is een Society van bikers die zijn blijven rijden ondanks een eerdere slechte ervaring.
Bijvoorbeeld: er wel eens, niet bedoelt, hard vanaf zijn gestapt....

COBB Holland heeft geen banden met andere organisaties. Wij zijn de bikers die onze angst hebben overwonnen, onze ego's hebben verbeten, ons zelf hebben afgestoft en gewoon doorrijden. Door wie en wat we zijn weten we wat er gebeurt rondom ons en weten we ook dat we niets te bewijzen hebben en respect hebben voor anderen. Het is het motorrijden dat ons deze brotherhood heeft gebracht. Wie je ook bent en waar je ook vandaan komt. Respect is waar het om gaat, geef het en je krijgt het.

Het aanwezig zijn binnen de bikerscene in Nederland en het dragen van een club-patch komt wel met verantwoordelijkheden zoals protocol, respect, terminologie en aanvaardbaar gedrag. Te weinig zijn zich hiervan bewust. Daarom respecteert COBB Holland de internationaal geldende MC-regels.

COBB Holland is geen MC en heeft ook geen intentie om een MC te worden. Wij zijn een internationale brotherhood van bikers met een minder voorspoedig verleden.

Hoofddoelen van COBB Holland:
* Het promoten van motorrijden, broederschap en vriendschap onderling en met andere motorrijders en het ondersteunen van "goede doelen".
* Het laten zien dat je na een slechte ervaring niet je levensstijl hoeft op te geven en door kan gaan met het motorrijden.

****************************************************
C.O.B.B. stands for Crippled Old Biker Brothers is a Society of bikers who have continued to drive despite a previous bad experience.

 COBB Holland has no affiliation with other organizations. We are bikers who have overcome our fear, our egos have dogged have dusted ourselves and just drive. Who and what we are, we know what is happening around us, and we also know that we have nothing to prove and have respect for others. It is the engine driving that has brought us this brotherhood. Whoever you are and wherever you come from. Respect is what matters, give it and you get it.

The presence within the biker scene in the Netherlands and carrying a club patch does come with responsibilities such as protocol, respect, terminology and acceptable behavior. Too few are aware of this. Therefore COBB Holland respects the international accounting MC rules.

COBB Holland MC is not and has no intention to become an MC. We are an international brotherhood of bikers with a less prosperous past.

Main objectives of COBB Holland:

* Promoting motorcycling, brotherhood and friendship among themselves and with other motorcycle riders and supporting charities.
* The show that you do not have to give up your lifestyle after a bad experience and can continue riding.

IMG_1092.JPG