CRIPPLED OLD BIKERS BROTHERS/SISTERS is een Internationale Society die in 2002 is ontstaan in Florida USA. Deze afdeling en de "founder" Newt Neuciler bestaat nog steeds als: C.O.B.B. Chapter 1. Zij zijn een single club zonder andere chapters.

Door het goede idee van Newt onstond er in 2004 een nieuwe stroming van C.O.B.B.

In 2004 werd C.O.B.B. International geboren in de UK door het werk van Sean, Pepe en mark.

Deze organistie wenste wél wereldwijd te gaan...

De officiele datum die COBB Holland aanhoud, na diverse opstartproblemen, is 29 - 8 - 2008.
Waarom 29 augustus?
Dit ter ere van Pepe (sterfdag Pepe) onze founder/ first President.

En zo ontstond er een, nog steeds (rustig) groeiende, internationale SOCIETY.

Mede door die groei zijn er inmiddels voor Europa en de UK 2 international Presidents: Mark England (U.K.) en Arthur Elsman (Holland)

De COBB chapters buiten Europa functioneren op zich zelf. Dit omdat de afstanden te groot zijn.

Hoofddoelen van de Society zijn: Het beschermen, verbeteren en stimuleren van het motorrijden en het broederschap wat erbij hoort, voor onze leden en alle andere motor enthousiasten.

Het doet er niet toe op wat voor een motor of trike je rijdt zolang deze rijdt en groter is dan 250cc.
 
De COBB Society organiseert ritten, meetings, en ride-outs, voor onze leden en bezoekers, ook bezoeken wij regelmatig motor evenementen van bijv. andere clubs, het hele jaar door.
 
Onze hoofddoelen zijn het promoten van het motorrijden, vriendschap en broederschap voor onze leden en ook alle andere motorrijders en motor clubs.
Wij willen laten zien dat je na een slechte ervaring je levensstijl als biker/triker niet hoeft op te geven en gewoon kunt doorgaan met je passie.

Verder streeft ieder C.O.B.B. chapter het zelfde doel na..
Help mensen die het nodig hebben... Zo zal ieder C.O.B.B. chapter diverse goede doelen ondersteunen.

 
COBB is een vriendenclub die open is voor alle rijders ongeacht hun afkomst en voorkeur. Iedereen die een slechte ervaring achter de rug heeft, ernstig of minimaal, en door wil gaan met rijden is welkom. Je hoeft niet kreupel of invalide te zijn, bij COBB is het willen rijden dat telt.
 
Officiële C.O.B.B. afdelingen:

  • C.O.B.B. United Kingdom
  • C.O.B.B. Department 1 Florida, USA
  • C.O.B.B. Holland (European headquarters)

We hebben ook leden in de volgende landen: USA, Canada, Australië, Hawaï en ook Europa.
 
C.O.B.B. respecteert alle clubs die we tegenkomen. Wees nooit een macho tegenover een 1%/MC/MCC/RC/Brotherhood/Merkenclub of elke andere club tenzij ze jou beledigen.

Vergeet niet we zijn geen MC of RC wij zijn een SOCIETY!

***********************************************

Crippled OLD BIKERS BROTHERS / SISTERS is an International Society, which originated in the UK in 2004.
 
Main objectives of the Society are: To protect, enhance and promote motorcycling and brotherhood that goes with it, for our members and all other motor enthusiasts.
It does not matter what a motorcycle or trike you drive as long as it runs and is larger than 250cc.
 
The COBB Society organizes trips, meetings, and ride-outs for our members and visitors, we also regularly visit motor events throughout the year.
 
Our main goals are to promote motorcycling, friendship and brotherhood for our members and all the other riders and motorcycle clubs.
We want to show that you do not have to give up your lifestyle and biker / triker after a bad experience and get on with your passion.
 
COBB friends is a club that is open to all drivers regardless of their origin and preference. Anyone who has a bad experience behind, severe or minimal, and wants to continue riding is welcome. You need not be crippled or disabled, at COBB it is like to ride that counts.
 
Official C.O.B.B. sections:

C.O.B.B. United Kingdom
C.O.B.B. 1 Department Florida, USA
C.O.B.B. Holland (European headquarters)
We also have members in the following countries: USA, Canada, Australia, Hawaii and Europe.
 
C.O.B.B. respects all clubs that we encounter. Never Be a macho versus a 1% / MC / MCC / RC / Brotherhood / Brands Club or any other club unless they offend you.

Remember we are not MC or RC we are a SOCIETY!