Omwille van verschillende redenen is het Prospect Chapter te Oosterijk opgeheven.

For various reasons the Prospect Chapter Austria is relinquished.